ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่านมีเนื้อที่ประมาณ 583,750 ไร่หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอำเภอเวียงสระอำเภอนาน้อยและอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือใต้ ขนานไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกแบ่งออกเป็นชายฝั่งตะวันตกและตะวันออกทั้งสองฝั่งแม่น้ำเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง

พื้นที่ที่เป็นภูเขา ได้แก่ ป่าดิบเขาป่าดิบแล้งและป่าสนซึ่งมีสัตว์ป่าหายากหลายชนิดเช่นนกยูงเสือดาวเสือดำหมีกวางหมาป่าและหมาใน ไปมาระหว่างเขตติดต่อไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เป็นบริเวณที่มีลานโค้งตามสันเขาเหมาะแก่การพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกในเวลาเดียวกันและยังสามารถชมทะเลหมอกในตอนเช้าได้อีกด้วย ชมแสงดาวจากอำเภอนาน้อยยามค่ำคืนอย่างสวยงาม ผาหัวสิงห์.

ลักษณะเป็นหน้าผารูปทรงหมอบหันหน้าไปทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ 360 องศา ทิศเหนือมองเห็นอำเภอเวียงสระทิศใต้มองเห็นทิวเขาเป็นแนวยาว ทางทิศตะวันออกมองเห็นภูผาแม่น้ำน่านและทิศตะวันตกสามารถมองเห็นเกือบทั้งอำเภอนาน้อยและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ที่รักการปีนเขาและการผจญภัย

ดอยเสมอดาว


Si Nan National Park has an area of ​​approximately 583,750 rai or 934 square kilometers. Covers Wiang Sa District, Na Noi District and Na Muen District A complex mountain range that rests in the north-south line. Parallel to the west and east, it is divided into the west and east coasts, both sides of the river are mixed deciduous and deciduous forests.

The mountainous areas include montane, dry evergreen and pine forest with a variety of rare wildlife such as peacocks, leopards, panther, bears, deer, wolves and hyena. Back and forth between the Thai-Lao People’s Democratic Republic.

It is an area with curved courtyards along the ridge, perfect for relaxing, watching the sunrise and sunset at the same time, and you can also watch the sea of ​​mist in the morning as well. Watch the starlight from Na Noi district at night beautifully. Pha Hua Sing.

mist in the morning as well. Watch the starlight from Na Noi district at night beautifully. Pha Hua Sing. district at night beautifully. Pha Hua Sing.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การเดิน ทางรอบโลก
ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com