สวนนงนุช

สวนนงนุช

สวนนงนุช เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชื่นชมความงามอันยิ่งใหญ่ จากสวนระดับโลกกว่า 50 แห่งที่ประดับประดาด้วยต้นไม้หลากหลายชนิดจากทั่วโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ไร่ และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับความงามของสวนสามารถเพิ่มความสนุกสนานกับกิจกรรมและการแสดงที่น่าตื่นเต้น

สำหรับประวัติความเป็นมาของสวนนงนุชพัทยา มาจากแนวคิดของคุณนงนุชตันสัจชาผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศกับเพื่อน ๆ และประทับใจในสวนสวยของต่างประเทศ ควบคู่ไปกับความชื่นชอบดอกไม้ในฐานะเมืองหลวง

ดั้งเดิมดังนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนพื้นที่สวนผลไม้เป็นสวนดอกไม้และไม้ดอกไม้ประดับพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เช่นบ้านสไตล์ไทยบ้านกระท่อมทาวน์เฮาส์สระว่ายน้ำร้านอาหารและ การจัดเลี้ยง – สัมมนาเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

สวนนงนุช เปิดอย่างเป็นทางการในปี 1980 เริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการแสดงช้างที่ชาญฉลาดในโรงละครที่ล้อมรอบด้วยสวนสวยทุกวัน หลังจากประมาณ 6 ปีต่อมาคุณนงนุชตันสัจจาให้ลูกชายมาบริหารสวนคุณกำพลตันสัจจา

แต่คุณนงนุชยังคงทำงานในสิ่งที่ชอบและใช้เวลาในการเดินทาง ระหว่างกรุงเทพ – สวนนงนุชเสมอด้วยการขยายธุรกิจ “ค่ายพักแรม” ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 และสวนผลไม้ในจังหวัดเชียงรายเช่นกัน

สวนนงนุช

Nong Nooch Garden

Nong Nooch Gardens is one place that admires great beauty. From over 50 world-class gardens adorned with a variety of trees from around the world, covering more than 1,500 rai. In addition, tourists can enjoy the beauty of the garden, can add fun to activities and exciting shows.

For the history of Nong Nooch Gardens, Pattaya. Comes from the concept of Nongnuch Tansatcha who travels to work abroad with friends and is impressed with the beautiful gardens of foreign countries. Coupled with the love of flowers as the capital.

So, therefore, began to change the area of ​​the orchard to a flower garden and flower plant, along with the facilities in the area, such as Thai style houses, houses, cottages, townhouses, swimming pools, restaurants and catering – seminars to Services for tourists

The Nong Nooch Gardens officially opened in 1980, beginning with Thai art and culture and intelligent elephant shows in the theater surrounded by beautiful gardens every day. After about 6 years later, Khun Nongnuch Tansatchja asked his son to manage Khun Kampon Tansatchja.

But Nongnuch still works on his favorite things and takes time to travel. Between Bangkok – Nong Nooch Park always by expanding the “camp” business in Prachinburi. Which opened on 30 November 2001 and the orchard in Chiang Rai as well.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com