ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง

ปางอุ๋ง หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า“ โครงการหลวงปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อันตราย ติดกับชายแดนพม่ามีการลำเลียงกองกำลังต่างๆการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าอยู่เสมอ

และพระราชินีทรงมีพระราชดำริให้รวบรวมคนกลุ่มเล็ก ๆ ในพื้นที่นั้นและปรับปรุงความเป็นอยู่ส่งเสริมอาชีพการปลูกสร้างอ่างเก็บน้ำด้วยพระราชประสงค์ที่จะสร้างความมั่นคงชายแดนปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ และยั่งยืนตลอดไป

หมายเหตุโครงการหลวงปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) จ. แม่ฮ่องสอนตั้งอยู่คนละแห่งกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋งจ. เชียงใหม่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการหลวง แต่เป็นโครงการหลวงเช่นกันสำหรับข้อมูลโครงการหลวงปางอุ๋งคลิกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

ปางอุ๋งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนเขาสูง บริเวณริมอ่างเก็บน้ำมีต้นสนขึ้นเรียงราย ปางอุ๋งที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า“ ปาง” หมายถึงสถานที่พักผ่อนของคนงานในป่าส่วน“ อุ๋ง” เป็นภาษาเหนือแปลว่าที่ลุ่ม เช่นเดียวกับกระทะใบใหญ่ที่มีน้ำนิ่งมากอาจหมายถึงที่พักริมอ่างเก็บน้ำภาพที่สวยงามของสายหมอกที่ลอยอยู่เหนือทะเลสาบ กับบรรยากาศหนาว ๆ ในตอนเช้า

ทำให้ปางอุ๋งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกฮิตของแม่ฮ่องสอนจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจะสะท้อนผืนน้ำผ่านต้นสน และหมอกบาง ๆ More เป็นภาพที่สร้างความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนแม้หมอกจะจางหายไปก็ยังสวยงาม

ปางอุ๋ง

Pang Ung, also known as “Pang Tong Royal Project 2 (Pang Ung)”, is a royal project of His Majesty the King. His Majesty sees this area as a dangerous area. Adjacent to the Burma border, various forces are transported, growing addictive crops Including constant encroachment on deforestation area.

And the Queen has the idea to gather a small group of people in that area and improve their livelihoods, promote the profession of building reservoirs with her royal intention to strengthen the border, improve people’s livelihoods and improve their livelihoods. Restore and conserve natural resources completely And lasting forever

Note: Pang Tong Royal Project 2 (Pang Ung) Mae Hong Son Province is located at a different location from the Pang Ung Royal Project Development Center, Chiang Mai Province. Chiang Mai, which is the responsibility of the Royal Project But it is also a Royal Project. For information on Pang Ung Royal Project, Pang Ung Royal Project Development Center, Pang Ung.


Pang Ung is a large reservoir on a high mountain. The reservoir is lined with pine trees. Pang Ung, where many people may not yet understand the meaning of the word “Pang” refers to the resting place of the forest workers, while “Ung” is the northern language meaning marsh. Like a large pan with very still water, it could mean a lodge by the reservoir, a beautiful sight of mist floating over the lake. With a cold atmosphere in the morning.

Makes Pang Ung become the most popular tourist destination of Mae Hong Son until it has been dubbed as “Switzerland of Thailand”, when the sun rises, it reflects the water through the pine trees and the mist. More is an unforgettable sight, even though the fog fades away, it is beautiful.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การเดิน ทางรอบโลก
ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com