หมู่บ้านแม่กำปอง

หมู่บ้านแม่กำปอง

หมู่บ้านแม่กำปอง ตั้งอยู่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยธรรมชาติลอมรอบและอยู่บริเวณเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติและมีต้นไม้ลำธาร และน้ำตกอยู่ในตัวหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันแบบอัตคัดไร้ซึ่งความสะดวกสบาย การคมนาคมลำบาก ระบบสาธารณะสุขก็มีปัญหา

หมู่บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีอากาศดีตลอดปี การมาเยือนที่นี่ครั้งเดียวก้คงไม่พอเดินเล่นตามถนนเส้นหลักไปเรื่อยๆจะได้พบเห็นบ้าน และโฮมสเตย์ต่างๆที่เป็นอาคารไม้อยู่สองข้างทาง บรรยากาศดูหน้าอบอุ่นมากและมีหมอกบางๆตามทาง

หมู่บ้านแม่กำปอง ลมพัดโกรกเย็นสบายแบบนี้ จะอยู่กรุงเทพดมกลิ่นฝุ่นควันรถไปทำไม เราขอเปิดวาร์ปพาแอ่วเหนือ ที่หมู่บ้านเล็กๆ ใต้การดูแลของธรรมชาติ ที่นี่เลย แม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่เจ้า พิกัดอยู่ไม่ลึกไม่ลับห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นเองความมีเสน่ห์อย่างหนึ่งของหมู่บ้านแม่กำปอง คือความน่ารักและเป็นมิตรของชาวบ้านที่นี่

การเดินทางไปแม่กำปอง

รถยนต์และมอเตอร์ไซค์  จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้น 1141 ข้ามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง และ ภนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จากนั้นตรงต่อไปยังเส้น 1317 และต่อด้วย 3005 แล้ววิ่งขึ้นไปทางตำบลห้วยแก้ว ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ระยะทางรวมประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ

ตกเย็นก่อนกลับเข้าที่พัก หรือไปเที่ยวที่อื่นต่อ ชวนเพื่อนไปเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวบ้าน เก็บภาพเก็บบรรยากาศ เลือกซื้ออาหาร และของฝากบนถนนในหมู่บ้านแม่กำปอง ซึ่งจะมีบ้านไม้โบราณเท่ๆ ให้ยืนถ่ายรูปเก๋ๆ ตั้งเรียงรายตลอดทางซึ่งอาหารขึ้นชื่อที่คนส่วนใหญ่ยกให้เป็นเดอะเบสท์ก็คือ ไส้อั่วแม่นิ่ม ไส้อั่วย่างร้อนๆ  

วัดแม่กำปอง ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแม่กำปอง ด้วยอากาศที่เย็นชื้นตลอดทั้งปี ที่หลังคาอุโบสถจึงมีมอสขึ้นเขียวหนาแน่น สวยงามน่าเก็บภาพมากๆ นอกจากนี้ด้านล่างของวัดยังมี อุโบสถกลางน้ำ ที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นท่ามกลางลำธารใสแจ๋วและแมกไม้น้อยใหญ่

หมู่บ้านแม่กำปอง

Mae Kampong village is located Chiang Mai is a small village, but full of nature, lies around and lies on the hills in the midst of nature and with trees and

streams. And the falls are in the villages where people live together in poverty and without comfort Difficult transportation There is a problem with the public health system.

Mae Kampong village It is a village in the midst of nature with good weather all year round. A one-time visit here is not enough. Walk along the main road until you see the house. And homestays that are wooden buildings on both sides of the road The atmosphere looks very warm and there is some mist along the way.

Mae Kampong village, the wind is blowing cool like this Why go in Bangkok smell the dust and smoke from the car? We would like to open the warp to take you north.

At a small village Under the care of nature Here, Mae Kampong, Chiang Mai Province, the location is not deep, not secret, only an hour away from the city of Chiang Mai, the charm of Mae Kampong village. It’s the cute and friendly of the villagers here.

Getting to Mae Kampong.

Cars and motorcycles From Chiang Mai city, take Route 1141, cross the Chiang Mai-Lampang superhighway and Chiang Mai 700 years, then go straight to line

1317 and continue with 3005 and run up to Huay Kaew Subdistrict. The Teen Tok Royal Project Development Center The total distance is about 55 kilometers and takes about an hour more.

It is evening before going back to the accommodation. Or go on another trip Invite a friend to take a walk and see the way of life of the villagers Capture the atmosphere Shopping for food And

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com