ศาลเจ้าโทยามะชูเคียวอิน

ศาลเจ้าโทยามะชูเคียวอิน

ศาลเจ้าโทยามะชูเคียวอิน “ศาลเจ้าโทยามะชูเคียวอิน” (Toyama-Chuukyouin) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในจังหวัดโทยามะ สองข้างถูกขนาบด้วยตึกแถว ทำให้มองเผินๆ แทบไม่รู้ว่าเป็นศาลเจ้า

เสาโทริอิที่อยู่หน้าศาลเจ้ากว้างประมาณ 2 คนยืนเรียงหน้ากระดาน ภายในศาลเจ้ากว้างเพียง 1.8 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6.3 ตารางเมตร เนื่องจากศาลเจ้ามีความแคบจนเป็นจุดเด่น คนส่วนใหญ่จึงมักจะมาขอพรเรื่องการสอบเข้าหรือการเข้าทำงานที่มีอัตราการแข่งขันสูงAdvertisementReplay Ad

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1873 โดยรัฐบาลยุคเมจิ (ค.ศ. 1868 – ค.ศ. 1912) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ลัทธิชินโตไปทั่วประเทศ ต่อมาได้ปีค.ศ. 1945 ศาลเจ้าได้รับความเสียหายอย่างหนักเพราะผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาคนในพื้นที่ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่ แต่ด้วยภัยสงคราม ทำให้ไม่มีพื้นที่และทุนมากพอที่จะสร้างศาลเจ้าให้มีขนาดใหญ่ได้ จึงมีขนาดเท่าที่เห็นในปัจจุบัน

ศาลเจ้าได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านและร้านค้าในท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน ต่อมาในปี 2020 ได้มีการบูรณะศาลเจ้าครั้งใหญ่ เช่น เปลี่ยนเพดานแแทนที่ของเดิมที่เสื่อมสภาพไปตามการเวลา และเสริมความแข็งแรงของหลังคาเพื่อให้รองรับนำ้หนักของหิมะที่ตกมาทับถม โดยการบูรณะในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมในของคนในชุมชน เพื่อทะนุบำรุงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำท้องถิ่น

image8

แม้จะยังไม่ได้การรองรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดในญี่ปุ่น แต่คนในพื้นที่ก็ภูมิใจและทะนุบำรุงศาลเจ้านี้ให้อยู่คู่กับชุมชนมานานนับศตวรรษ แสดงให้เห็นถึงสายใยแห่งความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและลัทธิชินโต ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากความพยายามเชิดชูลิทธิชินโตให้เป็นศาสนาประจำชาติของรัฐบาลเมจิได้เป็นอย่างดี

ศาลเจ้าโทยามะชูเคียวอิน

Toyama Shukyoin Shrine “Toyama Chukyouin Shrine” (Toyama-Chuukyouin) is located in the heart of the city in Toyama Prefecture. Both sides are flanked by commercial buildings. Make it look superficially I didn’t know it was a shrine.

The torii pillar in front of the shrine is about 2 people standing in front of the board. The interior of the shrine is only 1.8 meters wide and has a total area of ​​6.3 square meters due to the narrow that it is a feature. Most people therefore make wishes for entrance examinations or competitive employment. AdvertisementReplay Ad

This shrine was built in the year. It was established in 1873 by the Meiji government (1868 – 1912) with the aim of spreading Shinto throughout the country. Later the year. In 1945, the shrine was severely damaged by the aftermath of World War II, and the devout local residents rebuilt the shrine. But by the danger of war There was not enough space and capital to build a large shrine. It has the same size as currently seen.

The shrine has always been supported by local residents and shops. The main objective is to preserve the community’s faith center. Later in 2020, the shrine has undergone major renovations such as replacing the old buildings that have deteriorated over time. And strengthen the roof to support the weight of the snow that falls By the restoration this time was a result of cooperation in the community. To uphold the local sacred sites

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com