เทพีเสรีภาพ

เทพีเสรีภาพ หรือเทพีเสรีภาพเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่าทางจิตใจในภาษาอังกฤษเรียกว่า Statue of Liberty เดิมเรียกว่า Liberty Enlightening the World ตั้งอยู่บนเกาะ Liberty, New York Bay, New York City, New York, USA ซึ่งเป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบให้กับชาวอเมริกันในวันที่อเมริกาฉลองวันชาติ 100 ปีในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2419 ได้ส่งมอบให้ประธานาธิบดีโกรเวอร์คลีฟแลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429

เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด เทพีเสรีภาพเทพีเสรีภาพของโรมันสวมเสื้อคลุมมือขวาถือคบเพลิง มือซ้ายถือจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และสลักอักษร “JULY IV MDCCLXXVI หรือวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319 (ค.ศ. 1776) เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ขาด มันแสดงถึงการปลดปล่อยความเป็นทาส

มงกุฎเจ็ดแฉกเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ดภายในบันไดวนทั้งหมด 162 ขั้นเป็นไปตามแนวคิดของเอดูอาร์เดอลาบูลาเยนักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ระลึกถึงความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติอเมริกา ออกแบบโดย Frederic O กุสต์บาร์ทอลดีโครงเหล็กออกแบบโดย Eugen Viele-le-Duc และ Gustave Eiffel ผู้ออกแบบหอไอเฟลในปารีส อนุสาวรีย์ที่สร้างโดยสหรัฐอเมริกาคำจารึกโคลงของกวีชาวอเมริกัน Emma Lazarus ซึ่งต้อนรับผู้อพยพเข้าสู่อเมริกา

สาเหตุที่ชาวฝรั่งเศสมอบเทพีเสรีภาพให้กับสหรัฐอเมริกาเพราะพวกเขาชื่นชมชาวอเมริกันที่กล้าหาญที่ลุกขึ้นต่อสู้กับอังกฤษ และประกาศเอกราชจากสหราชอาณาจักรได้สำเร็จจนกลายเป็นประเทศเอกราชในที่สุดชาวฝรั่งเศสจึงรณรงค์เพื่อหาเงินจากทั่วประเทศ

ในการขนส่งจากฝรั่งเศสไปยังสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความใหญ่โตของอนุสาวรีย์ทำให้ต้องถอดชิ้นส่วนและประกอบในอเมริกามีชิ้นส่วนทั้งหมด 350 ชิ้นและได้รับการประกอบใหม่ในเวลาประมาณสี่เดือน แต่พบว่าฐานเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 โดยหมุดสุดท้ายถูกประกอบในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2429

เทพีเสรีภาพ

เทพีเสรีภาพ

The Statue of Liberty or the Statue of Liberty is a great monument. And spiritual value in English is called the Statue of Liberty, originally called Liberty Enlightening the World, located on Liberty Island, New York Bay, New York City, New York, USA, it is a gift that the French gave to Americans in The day America celebrates the 100th National Day on July 4, 1876, was formally handed over to President Grover Cleveland on October 28, 1886.

The Statue of Liberty is a bronze metal sculpture. Roman Statue of Liberty, cloaked robe, right hand holding a torch. The left hand holds the inscription of the Declaration of Independence of the United States and the inscription “JULY IV MDCCLXXVI” or July 4, 1776 (AD 1776). It represents the liberation of slavery.

The seven-pointed crown symbolizes the seven seas. Or the seven continents within a total of 162 spiral staircases are based on the idea of ​​French historian Edouard de la Boulaye, commemorating the relationship of the United States and France during the American Revolution, designed by Frederic O Gust. Bartoldi, a steel frame designed by Eiffel Tower designers, Eugen Viele-le-Duc and Gustave Eiffel in Paris. A monument built by the United States, an epitaph of American poet Emma Lazarus, who welcomed immigrants into America.


The reason why the French gave the United States the Statue of Liberty is because they admire the brave Americans who rose up against the British. And finally declared independence from Britain to become an independent country, the French eventually campaigned to raise money from all over the country.

In transport from France to the US, due to the monument’s enormous size, it had to be disassembled and assembled. In the US, there were 350 parts in total and were reassembled in approximately four months. But it was found that the base was completed on April 22, 1886, with the last pin being assembled on October 28, 1886.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com