วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน-ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบเซนที่งดงาม และเงียบสงบ และมีใบไม้ใบใหญ่ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน น่ะๆวัดแห่งนี้มีขนาดใหญ่เอามากๆ ประเทศฮ่องกง นั้นอยู่ถนนหวังต้าเซี้ยน ย่านชักอัน ประเทศฮ่องกง ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นเป็นที่สำหรับประดิษฐานของเทพเจ้าจีน หลายๆองค์

วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง นั้นเชื่อกันว่าด้ายแดงนี่แหละคือเส้นโยงโชคชะตาทางด้านความรักหรือไม่ว่าจะเป็นการขอพรก็ได้จะส่วนมากจะมีหมุ่นๆสาวๆนั้นจะมาขอพรทางด้านความรักกับเทพหยุดโหลว ที่วัดหวังต้า เซียน แห่งนี้เต็มไปด้วยการผูกด้ายแดง ซึ่งจะทำได้ทั้งคนโสด หรือคนที่มีคู่แล้ว ส่วนมากคนโสดจะขอพรให้เจอกับความรัก แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วจะขอให้รักยืนยาวนั้นเอง

วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง จึงเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือ คือบัญชีรายชื่อคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่คู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะปรากฏตัวยามค่ำคืนภายใต้แสงจันทร์ เป็นเทพเจ้าผู้เป็นอมตะที่อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ และลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายดวงชะตา ระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน  เทพหยุคโหลว ที่วัดหวังต้าเซียน จะเป็นจุดไหว้จุดที่ 4 ต่อจากการไหว้ศาลเจ้าที่ เมื่อไปถึงจะเห็นรูปปั้นของเทพหยุคโหล

วิธีขอพร กับเทพเจ้า หยุคโหลงว

ผู้หญิง ให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพประมาณ 3 ครั้ง แล้วต่อจากนั้นให้เดินไปทางรูปปั้นเจ้า ให้ไปอธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น เสร็จแล้วไหว้ 3 ครั้ง แล้วให้เดินไปทางด้านรูปปั้นเจ้าบ่าว ให้ใช้มือลูบไปที่เจ้าบ่าว 3 ครั้งเหมือนกัน โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้าย ห้ามคลายเป็นอันเด็ดขาด หลังนั้นให้ปล่อยมือ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ ถือว่าเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ผู้ชาย นั้นให้ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั่นเจ้าบ่าว ให้ขอพรหรืออธิษฐานขอคู่ที่ตรงนั้น หลังที่ขอพรเสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง แล้วเดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว แล้วใช้มือลูบไปที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง โดยที่มือที่ทำเป็นรูปตามป้ายห้ามทำคลายเด็ดขาด หลังจากที่ขอพรเสร็จให้ปล่อยมือ แล้วใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือก เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอน

วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

Wang Da Xian Temple, Hong Kong, is located in the heart of the city. It is characterized by its serene and serene Zen architecture and carefully curated large foliage. Well, this temple is very big, Hong Kong is located on Wang Da Xian Road, Chak An District, Hong Kong, where this temple is the place where the Chinese gods are enshrined. Many elements

Wang Da Xian Temple, Hong Kong is believed to be the link of fate in love or whether it is a wish, most of them will have a woman who will come to make a wish. Love with God stops Luo At Wang Dasian Temple, this place was full of red thread. This will be poss

Wang Da Xian Temple, Hong Kong, is believed to be the book that the elder held in his hand. Is a list of couples who will be blessed to stay together in peace Which will appear at night in the moonlight It is an immortal god who lives on the moon. And came down to the human world to bind a divination thread Between

How to make a wish to God Yuk Long

Female , pay respect to the Lord Buddha about 3 times and then walk towards the statue of you. Go and pray for that couple over there Completed worship 3 times, then walk towards the groom statue. Use your hand to stroke the groom 3 times as well. By the

A man gives respect to the Lord Buddha three times and walks to the groom’s spinning figure. Make a wish or pray for a couple right there. After making a wish, pay respect 3 times and walk to the bride statue. Then use the hand to pat the bride’s feet 3 times with the hand that is shaped according to the sign, do not loosen

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com