แกรนด์ แคนยอน

แกรนด์ แคนยอน

อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนยอน (Grand Canyon National Park) ความยิ่งใหญ่ของภูผาหินที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ผ่านเวลามานับๆล้านปีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ระดับโลกที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ความสวยงามของภูผาหินนี้เกิดจาก แม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง และเกิดการเปลี่ยนแปลงใต้เปลือกโลกทำให้บนพื้นดินเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขาขนาดใหญ่ เกิดการสึกกร่อนพังทลายของหินผ่านไปหลายปีก็ถูกกัดเซาะไปเรื่อยๆจนกลายเป็นชั้นหินแบบต่างๆ สำหรับใครที่ได้มาเยือนยัง “แกรนด์แคนยอน” ดินแดนที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกแห่งนี้ จะต้องตะลึงกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์หุบผ่าสูงชันแห่งนี้ได้อย่างสง่างามน่าเกรงขามเป็นที่ยิ่ง แต่ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะได้มาเยือนที่แห่งนี้ แกรนด์ แคนยอน

The Grand Canyon National Park. The magnificence of rock created by nature. Passing millions of years into another popular tourist destination. World class located in northwestern Arizona, USA.

The beauty of this rock is caused by Colorado River that flows through the plateau And changes under the earth’s surface, causing the ground to transform and become a the years, it has been eroded large mountain range. The erosion of the rock over the years, it has been eroded indefinitely into various rock layers. For those who have visited yet “Grand Canyon”, a land that has been cited as one of the seven natural wonders of this world. Will the earth’s surface, causing the ground to transform and become a large mountain range. The erosion of the rock over the years, it has been eroded indefinitely into various rock layers. For those who have visited yet “Grand Canyon be astonished at the wonders of nature that creates this majestic valley the years, it has been eroded with awe majestically But before the tourists come to visit this place.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com