บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia & Herzegovina)

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เป็นประเทศที่ถูกแยกออกจากอดีตยูโกสลาเวียในปี 2538 เนื่องจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์และศาสนาซึ่งชาวบอสเนียส่วนใหญ่เชื่อในศาสนาอิสลาม แต่ก่อนที่จะสามารถหลุดพ้นได้ต้องเผชิญหน้ากับสงครามที่ยาวนานเพราะหลายคนรู้ว่า ทุกที่และเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีของบทเรียนที่ผ่านมา

หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องของประเทศนี้มานานหลายปีในช่วงสงครามยุค 90 และคิดว่าประเทศนี้มีอันตรายน่ากลัวไม่คุ้มที่จะไป แต่อยากบอกว่าบอสเนียมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ค้นหา ไม่ว่าจะเป็นในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมรวมถึงธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์แบบมาก

ประเทศนี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรบอลข่าน ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปชายแดนทางเหนือและตะวันตกของโครเอเชีย ฝั่งตะวันออกติดกับเซอร์เบียและด้านใต้ติดกับมอนเตเนโกร มีทางออกทะเลแคบ ๆ ใน Neum โดยการเดินทางไปยัง บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

จะต้องมีวีซ่าบอสเนียซึ่งค่อนข้างซับซ้อน แต่วิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้วีซ่าเชงเก้นกับหลายรายการที่อยู่ได้ไม่เกิน 15 วันค่าครองชีพไม่แตกต่างจากประเทศไทย อาหารที่พักและการเดินทางมีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางที่มีงบประมาณ จำกัด

บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

Bosnia and Herzegovina Is a country that was separated from the former Yugoslavia in 1995 due to ethnic and religious differences,

which most Bosnian people believe in Islam But before they were able to be liberated, they had to face a long war because many people knew that Everywhere and is a great reminder of past lessons.

Many people have heard of this country for many years during the 1990s and think that this country is dangerous, scary, not worth going. But I want to say that Bosnia has many things to look for. Whether in history, culture, architecture or nature that is still very perfect.

This country is located on the Balkans. In the southeastern corner of Europe, the northern and western border of Croatia The eastern side is adjacent to Serbia and the south side is next to Montenegro. There is a narrow sea exit in Neum by traveling to Bosnia.

Must have a Bosnian visa, which is quite complicated. But the easiest way is to use a Schengen visa with many items that are not more than 15 days. The cost of living is not different from Thailand. Food,

accommodation and traveling are very similar. Therefore, it can be considered an interesting country for travelers on a tight budget.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com