บึงเกลือแห่งความตาย – Salt marsh of death

” อุทยานแห่งชาติ บึงเกลือแห่งความตาย ” ในสาธารณรัฐนามิเบียตั้งอยู่บนชายฝั่งของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 49,768 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายนามิบเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งคาดว่าจะมีอายุอย่างน้อย 55 ล้านปี

บริเวณนี้ล้อมรอบด้วยที่ราบสูงทะเลทรายและอากาศร้อนจัด แต่ถึงแม้ว่ามันจะดูแห้งและร้อนแรงสิ่งที่คุณจะเห็นในที่นี้คือสิ่งมีชีวิตเช่นนกกระจอกเทศกวางพลอยเพชรงูตุ๊กแกม้าลายภูเขาหรือลิงบาบูน

นอกจากสถิติสำหรับพื้นที่ของทะเลทรายสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้คือ “บึงเกลือ” อ่างก้นกระทะล้อมรอบด้วยเนินทรายสีแดง ทางตอนใต้ของทะเลทรายนามิบเรียกว่า Sossusvlei

ในช่วงฤดูน้ำบึงนี้เป็นโอเอซิส หากไปในช่วงเวลาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบึงนี้กลายเป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ทุกชนิด

บึงเกลือแห่งความตาย

บึงเกลือแห่งความตาย

“Namib-Knock Luft National Park” in the Republic of Namibia is located on the coast of the Atlantic coast

, the ocean is the second largest island in the world, which is the largest park in Africa.

And the 4th largest in the world, covering an area of ​​approximately 49,768 square kilometers. It is also part of the Namib Desert, one of the oldest deserts in the world which is expected to be at least 55 million years old.

This area is surrounded by desert plateau and very hot weather. But even though it looks dry and hot, what you will see here are living things such as ostriches, deer, gemstones, snakes, geckos, mountain zebras or baboons.

Aside from statistics for the desert area, another interesting thing in this park is the “salt marsh”, a basin with a pan surrounded by red sand dunes. The southern part of the Namib Desert is called Sossusvlei.

During the season, this swamp is an oasis If you go during these times you can see that the swamp became a place to gather all kinds of animals.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com