อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามในแต่ละปีมีผู้คนมาเยี่ยมชมโดยเฉลี่ยนับหมื่นคนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวมักจะพักผ่อนบนภูกระดึงเป็นจำนวนมาก ภูกระดึงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นป่าสงวนแห่งชาติในปีพ. ศ. 2486

และกลายเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ในฐานะอุทยานแห่งชาติที่สองถัดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 

สวนสาธารณะตั้งอยู่ในอำเภอศรีฐาน อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครอบคลุมพื้นที่ 348.12 ตารางกิโลเมตร (217,575 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายชั้นยอด มีที่ราบบนภูกระดึงประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร่) มีความสูงระหว่าง 400-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลจุดที่สูงที่สุดคือบริเวณแผงลอยเมยมีความสูง 1,316 เมตร

ตามตำนานกล่าวว่ามีนักล่าที่พยายามตามล่ากระทิงซึ่งหนีไปยังยอดเขาในตำบลศรีฐาน (ปัจจุบันอยู่ในอำเภอภูกระดึง) ภูเขาที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน เมื่อนักล่าติดตามวัวขึ้นไปด้านบนของภูเขาพบว่าพื้นที่บนภูเขานั้นเต็มไปด้วยพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่สวยงามเต็มไปด้วยป่าสนต้นไม้และสัตว์ป่านานาชนิดมนุษย์ได้รู้จักภูกระดึงตั้งแต่นั้นมา

ภูกระดึงเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ดูเหมือนจะมีหลักฐานเมื่อประชาชนทั่วไป (กษัตริย์วรวงศ์ทองกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม) ทำรายงานทางภูมิศาสตร์ต่อกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2486 รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากรมป่าไม้จึงเริ่มการสำรวจอุทยานแห่งชาติครั้งแรก ในภูกระดึงจังหวัดเลย แต่เนื่องจากขาดเงินทุนและพนักงานพวกเขาจึงดำเนินการต่อเล็กน้อยและหยุดลง

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง – Phu Kradueng National

Phu Kradueng National Park Located at Phu Kradueng District in Loei Province Is one of the most famous tourist attractions in Thailand. area on that mountain Full of large

Due to having a beautiful nature Each year, an average of tens of thousands of people come to visit Especially during the long holidays, tourists tend to relax on a lot of Kradung.

Phu Kradueng was established as a national forest reserve in the year 1943 and became a national park on October 7, 1959 as the second national park, next to Khao Yai National Park.

According to legend, there was a hunter who tried to hunt the bull which escaped to a hilltop in Si Than Subdistrict. (Currently in Phu Kradueng District),

a mountain that has never been seen before. When the hunter followed the bull up to the top of that mountain Found that the area on that mountain Full of large

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com