ภูเขาฟูจิ – mount Fuji

ภูเขาฟูจิ (ภูเขาฟูจิ) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิซุโอกะและจังหวัดยามานาชิซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว

พื้นที่โดยรอบประกอบด้วยทะเลสาบฟูจิทั้งห้า อุทยานแห่งชาติ Fuchi-Hakone-Izu และน้ำตก Shiraito ในวันที่อากาศแจ่มใสคุณสามารถมองเห็นได้จากโตเกียว ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จัดเรียงภูเขาในรูปของภูเขาไฟที่มีการปะทุต่ำ ระเบิดครั้งสุดท้ายในปี 2250 (1707) ยุคเอโดะ

ภูเขาไฟฟูจิมีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า “Fujisan” ซึ่งในสมัยก่อนนั้นถูกเรียกว่า “Fujiyama” เพราะตัวอักษรคันจิที่ 3 สามารถอ่านได้สองวิธีทั้ง “Yaman” และ “San”

เชื่อกันว่ามีการปีนภูเขาฟูจิเป็นครั้งแรกในปี 1206 ปีก่อนคริสตกาลโดยนักบวชและในช่วงเวลาดังกล่าวจนถึงสมัยเมจิภูเขาไฟฟูจิเรียกได้ว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามไม่ให้ผู้หญิงเพิ่มขึ้น วันนี้ภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น

ซึ่งสามารถเห็นได้ในงานเขียนหรือภาพเขียนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพเขียนของ Hokusai ที่สามารถเห็นได้ในวรรณกรรมและบทกวีที่สำคัญมากมายในญี่ปุ่น ในอดีตภูเขาฟูจิเคยเป็นฐานทัพซามูไร ปัจจุบันฐานทัพญี่ปุ่นแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาฟูจิ

Mount Fuji (Fuji Mountain) is the highest mountain in Japan, approximately 3,776 meters (12,388 feet), located in Shizuoka Prefecture and Yamanashi Prefecture Which is in the west of Tokyo

The surrounding area consists of all five Lake Fuji. Fuchi-Hakone-Izu National Park and Shiraito Falls On a clear day you can see from Tokyo. At present, the mountains are arranged by scientists in the form of volcanoes with low eruption. The last bomb in the year 2250 (1707) Edo era.

Mount Fuji has the Japanese name “Fujisan”, which in the old days was called “Fujiyama” because the 3rd Kanji character could be read in two ways, both “Yaman” and “San”.

Is believed to have climbed Mount Fuji for the first time in 1206 BC by a priest And during that period until the Meiji period Mount Fuji is known as a sacred mountain that prohibits women from rising. Today, Mount Fuji is an important tourist destination and is a symbol of Japan.

Which can be seen in various writings or paintings Especially the Hokusai paintings that can be seen in many important literature and poetry in Japan. In the past, Mount Fuji was the practice of the samurai base. Currently, one of the Japanese military bases is located at the foot of Mount Fuji.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com