รุ้งน้ำ กันโย กริสตาเล – Cano Cristales

รุ้งน้ำ กันโย กริสตาเล – Cano Cristales  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามที่สร้างขึ้นโดยสวรรค์อันน่าเหลือเชื่อในโคลัมเบีย (โคลัมเบีย) มันเป็นแม่น้ำที่มีสีสัน ซึ่งเป็นผลมาจากพืชน้ำและแสงทำให้เกิดสีแดง, ชมพู, มะนาวสีเขียวและสีเหลืองซึ่งชาวบ้านในจังหวัด Meta (meta) ในช่วงกลางของประเทศที่เรียกว่า “น้ำรุ้ง”

ในอดีตนี่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่ที่กองโจร FARC ครอบครอง คน “การท่องเที่ยว” ทั้งในและต่างประเทศไม่สามารถเข้าถึงได้

 รุ้งน้ำ กันโย กริสตาเล

แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพปี 2559 นักท่องเที่ยวได้เริ่มเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ เพื่อดูมุมมองที่น่าอัศจรรย์ด้วยตัวเองด้วยการพักผ่อนในเมืองเล็ก ๆ ชื่อว่า Macarena (Macarena)

สถานที่นี้มีนักท่องเที่ยวไม่มากเหมือนที่อื่น แต่มันก็มีภารกิจที่สำคัญเพื่อรักษาสมดุลจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งไหลเข้ามารบกวนระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อนนี้

หลายฝ่ายมีความกังวลว่าผู้คนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่อาจทำให้ประชากรทวีคูณและทวีคูณและทำลายพืชน้ำที่มีค่า

 รุ้งน้ำ กันโย กริสตาเล

รุ้งน้ำ กันโย กริสตาเล – Cano Cristales

The Rainbow Waterproof Goyalistales – Cano Cristales is a magnificent tourist destination created by the incredible paradise in Colombia (Colombia). It is a colorful river. Which is a result of water and light plants causing red, pink, green and yellow lemons, which the villagers in the province of Meta (meta) in the middle of the country called “rainbow water”

In the past, this was the center of the area where FARC guerrillas occupied both domestic and foreign “tourism”.

But over the years, especially after the signing of the peace agreement in 2016, tourists have begun to travel to other areas in the country to see the miraculous view by themselves in a small town. Named Macarena (Macarena)

This place has not many tourists like anywhere else. But it has an important mission to balance the number of tourists that come in to disturb this delicate ecosystem.

Many parties are concerned that many people entering the area may exponentially multiply and multiply the population and destroy valuable water plants.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com