ทะเลทรายแบล็ค ร็อค – Black Rock Desert

ทะเลทรายแบล็ค ร็อค – Black Rock Desert ในเนวาดาสหรัฐอเมริกา
ทะเลทรายแบล็กร็อคเป็นก้นทะเลสาบแห้ง ภูมิภาคนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบยุคก่อนประวัติศาสตร์ชื่อ “Lahontan” ซึ่งปรากฏในช่วงเวลา 18,000-7,000 พันปีก่อนคริสต์ศักราช ในช่วงเวลาที่ทะเลสาบโบราณนี้มีระดับน้ำสูงสุด (ประมาณ 12,700 ปีก่อน) ทะเลทรายแบล็คร็อคอยู่ใต้น้ำที่ระดับความลึก 150 เมตร

ตามประวัติศาสตร์และการสำรวจทางธรณีวิทยาสรุปว่าก่อนที่จะกลายเป็นทะเลทรายหินสีดำในอดีตทะเลสาบด้านล่างทะเลสาบดังกล่าวมีต้นกำเนิดในยุคประวัติศาสตร์ Lahontan ยุคนี้จะเป็น 18,000-17,000 Millennium BC ระหว่างทะเลสาบนักวิจัยกล่าวว่าทะเลสาบแห่งนี้มีลูกบอลยาวถึง 150 เมตรโดยมีทะเลในอดีตเป็นผิวน้ำใต้ทะเล (ไม่น่าเชื่อว่าทะเลสาบขนาดใหญ่และลึกสามารถระเหยได้)

จุดเด่นต่อไปของทะเลทรายแบล็กร็อคในเนวาดาคือชุดของความร้อนใต้พิภพ ภายใต้พื้นดินทั้งหมดนี้ได้สะสมความร้อนเป็นเวลานานมาก เชื่อว่ามันสะสมมาตั้งแต่บริเวณนี้เป็นทะเลสาบเมื่อทะเลสาบแห้งลงสู่ทะเลทรายความร้อนที่สะสมมานานก็ปะทุขึ้นมา การปะทุครั้งนี้น่าสนใจมาก เพราะจะมีภูเขาลูกเล็ก ๆ มันจะทำหน้าที่เป็นท่อระบายความร้อนใต้พิภพออกมา ไม่เพียงเท่านั้นมันจะผลักไอน้ำออกมามากมาย จนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่

ทะเลทรายแบล็ค ร็อค

 

 

ทะเลทรายแบล็ค ร็อค – Black Rock Desert

Black Rock Desert in Nevada, USA
The Black Rock Desert is the bottom of a dry lake. This region was once part of a prehistoric lake named “Lahontan” which appeared in the period 18,000-7,000 millennium BC. During the time that this ancient lake had the highest water level (about 12,700 years ago), the Black Rock Desert had been under water at a depth of 150 meters.

According to history and geological surveys, concluding that before becoming this black rock desert Formerly a lake bottom The said lake originated in the Lahontan historical era. This era would be 18,000-17,000. Millennium BC During the lake, the researchers said that This lake has a ball up to 150 meters, with the former sea as an underwater surface. (It is unbelievable that such large and deep lakes can evaporate)

Next featured of Nevada’s Black Rock Desert is a collection of geothermal heat. Under the ground all this has accumulated heat for a very long time. Believe that it has accumulated since this area is a lake As the lake dried up into a desert, the heat accumulated for a long time erupted. The eruption was very interesting. Because there will be a small mountain It will act as a geothermal drain pipe coming out. Not only that It will push a lot of steam out. Until becoming a symbol of the area

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com