ดอยหลวงเชียงดาว – Doi Luang, Chiang Dao

ดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศสูงจากระดับน้ำทะเล 2,275 เมตร ในสมัยโบราณดอยเชียงดาวถูกเรียกว่า “ดอยอ่างสลุง” ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อในตำนานของเชียงใหม่ว่าเป็นสถานที่

ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมกับการอาบน้ำของอาราชันต์แปดครั้งในสลุงทองหรือแอ่งสลุง บางคนเรียกภูเขานี้ว่า “ดอยหลวง” เพราะเป็นภูเขา ด้วยขนาดใหญ่ (“หลวง” หมายถึง “ใหญ่”) บิดเบี้ยวเป็น “ดอยหลวงเพียงดาว” จนกระทั่งมันกลายเป็น

ดอยหลวงเชียงดาว

ดอยหลวงเชียงดาว

ในปัจจุบันประกอบด้วยยอดเขาสำคัญ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของดอยหลวงเชียงดาว สูงจากระดับน้ำทะเล 2,225 เมตรและมียอดเขาอีกแห่ง ยอดเขาหลายแห่งที่มีความสูงที่โดดเด่นคุณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างกันเช่นดอยกิ่วลม, 2,140 เมตรจากระดับน้ำทะเลและดอยเหนือหรือพีระมิดที่ความสูง 2,175 เมตรจากระดับน้ำทะเล ดอยหงส์อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรและดอยสามพี่น้อง

ความสูง 2,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาทั้งสองที่อนุญาตให้เดินทางขึ้นไปด้านบนด้วยกันคือยอดดอยดอยหล่มซึ่งเหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าและยอดเขาสูงสุดของดอยหลวงเชียงดาวเหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตก

Doi Luang, Chiang Dao Which is the 3rd highest in the country, at 2,275 meters above sea level. In ancient times, Doi Chiang Dao was called “Doi Ang Salung” which Chiang Mai people believe in the legend of Chiang Mai as a place

Which the Lord Buddha came with eight baths of Arung Thong in Salung Thong or Salung basin Some people call this mountain “Doi Luang” because it is a mountain with a large size (“Luang” means “large”). “Doi Luang, only the stars” until it became

Doi Luang, Chiang Dao

At present it consists of an important mountain peak. Is the highest peak of Doi Luang, Chiang Dao. 2,225 meters above sea level and there is another peak. Many of the peaks of outstanding height, you can see different views such as Doi Kiew Lom, 2,140 meters from sea level and Doi Nuea or Pyramid at 2,175 meters above sea level. Doi Hong is 2,000 meters above sea level and Doi Sam Phi Nong.

Height 2,150 meters above sea level. The two peaks that allow to travel upwards are the Doi Lom peak, which is suitable for watching the sunrise and the sea of ​​morning mist, and the highest peak of Doi Luang Chiang Dao is perfect for watching the sunset.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com