เกรตแบร์ริเออร์รีฟ – Great Barrier Reef

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ – Great Barrier Reef เป็นแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลกยาวกว่า 2,000 กิโลเมตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย หรือทางใต้ของทะเลปะการัง

เริ่มจาก Cape York ซึ่งอยู่ทางเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ลงสู่ Bundaberk ทางใต้

ครอบคลุมพื้นที่ 215,000 ตารางไมล์หรือ 345,000 ตารางกิโลเมตรของน้ำรอบ ๆ แนวปะการังและแนวปะการังขนาดใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือแนวปะการังทางเหนือเกาะวิตซันเดย์และแนวปะการังใต้

แนวปะการังมีสิ่งมีชีวิตมากมาย ทั้งปะการังอ่อนและแข็งมีสีสันสวยงามกว่า 350 สายพันธุ์รวมถึงปลาและสัตว์ทะเล 1,500 ตัว

แนวปะการัง Grotto Barrier มีเทือกเขาที่ทอดยาวในออสเตรเลียตะวันออกและมีเกาะเล็ก ๆ ชื่อ Murray Island

เมื่อออสเตรเลียเริ่มเคลื่อนไปทางเหนือตั้งแต่ยุค Cenozoic ในอัตรา 7 เซนติเมตรต่อปีในภาคตะวันออกของออสเตรเลียมันเคยถูกยกขึ้นในระหว่างการยกเปลือกโลก

เรื่องนี้ทำให้เกิดการแบ่งของสันปันน้ำ (ระบายน้ำแบ่ง) ในรัฐควีนส์แลนด์ เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้เป็นระยะทาง 400 กิโลเมตรและในช่วงเวลานี้ภูเขาไฟระเบิดในใจกลางรัฐควีนส์แลนด์

ก่อให้เกิดหินแกรนิตบางส่วนที่ปรากฏแก่เราทุกวันนี้มันกลายเป็นเกาะสูงในหลายแห่ง หลังจากการก่อตัวของแอ่งของแนวปะการังแนวปะการังเริ่มเติบโตในแอ่งนี้จนถึง 25 ล้านปี

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ

เกรตแบร์ริเออร์รีฟ – Great Barrier Reef

The Great Barrier Reef is the longest coral reef in the world, more than 2,000 kilometers long in north-eastern Australia. Or southern coral reefs

Beginning from Cape York in the north of Queensland and down to Bundaberk in the south.

It covers an area of ​​215,000 square miles or 345,000 square kilometers of water. Around the coral reefs and large coral reefs are divided into 3 parts: the northern coral reef, Whitsunday Island and the Southern Coral Reef.

Coral reefs have many living things. There are 350 species of soft and hard coral, including 1,500 fish and marine animals.

The Grotto Barrier Reef has a long range of mountains in Eastern Australia and a small island called Murray Island.

When Australia began to move north since the Cenozoic period at a rate of 7 centimeters per year in eastern Australia, it was once lifted during the Earth’s crust.

This caused a division of the watershed. (Drainage breaks) in Queensland Entering this land for 400 kilometers and during this time, volcanic eruptions in the heart of Queensland.

Creating some granite that appears to us today. It has become an island in many places After the formation of a basin of coral reefs, coral reefs began to grow in this basin up to 25 million years.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com