ทางรถไฟสายมรณะ – Death Railway

ทางรถไฟสายมรณะ หรือทางรถไฟสายพม่าหรือทางรถไฟสายกาญจนบุรีเส้นทางรถไฟนี้เริ่มต้นจากทางแยกหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่งราชบุรีผ่านกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่

โดยสะพานข้ามแม่น้ำแควไปทางทิศตะวันตกสู่ด่านเจดีย์สามองค์เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางในเมือง Tanbushat ประเทศพม่าทางรถไฟสายมรณะมีความยาว 415 กิโลเมตรจากหนองปลาดุกไปยังสถานีธารบุสะดิน ทางรถไฟอยู่ในประเทศไทยประมาณ 303.95 กิโลเมตร ทางรถไฟสายมรณะ

มี 37 สถานีในประเทศพม่า มี 37 สถานี ทางรถไฟถูกสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยใช้เชลยศึกฝ่ายพันธมิตรและคนงานชาวเอเชียซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ในการสร้าง

เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่าปัจจุบันเส้นทางนี้สิ้นสุดที่ปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกอยู่ห่างประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยให้บริการเส้นทางนี้ทุกวันและจัดเส้นทางรถไฟพิเศษสายกรุงเทพฯ – น้ำตกตกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือสะพานข้ามแม่น้ำแคว และโค้งมรณะหรือถ้ำกระแซซึ่งเป็นสะพานโค้งไปตามแม่น้ำแควน้อยความยาวประมาณ 400 เมตร

ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ – Death Railway

Death Railway or Burma Railway or Kanchanaburi Railway. This railroad route starts from Nong Pladuk junction. Ban Pong District, Ratchaburi, passing Kanchanaburi, crossing the Kwai Yai River.

By the Bridge over the River Kwai to the west to the Three Pagodas Pass to get to destinations in Tanbushat, Myanmar. The Death Railway is 415 kilometers from Nong Pladuk to Than Butsadin Station. The railway is approximately 303.95 kilometers in Thailand.

There are 37 stations in Burma. There are 37 railway stations built during World War 2 using Allied prisoners of war and Asian workers, which the Japanese army enlistment to build.

To be used as a strategic route through Myanmar. At present, this route ends at the destination at Ban Tha Sao or Nam Tok Station. The distance from Kanchanaburi Station to Nam Tok Station is approximately 77 kilometers. The State Railway of Thailand provides this route every day and arranges special train routes in Bangkok – Nam Tok Tok every Saturday and Sunday.

And public holidays. The point that tourists are very interested is the Bridge over the River Kwai. And the Death Arch or Krasae Cave, which is a curved bridge along the Kwai Noi River, approximately 400 meters long

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com