นิวยอร์ก – NEWYORK

นิวยอร์ก ซิตี้ เป็นที่รู้จักกันดีในนามนิวยอร์กซิตี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก

นิวยอร์ก

เป็นเมืองหลวงของโลกถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเงินวัฒนธรรมและความบันเทิงของโลก เป็นเมืองที่มีตึกระฟ้าอาคารที่สูงมากเป็นระยะเวลา 150 ปีและยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

ในขั้นต้นนิวยอร์กเป็นบ้านของชนพื้นเมืองอเมริกันชื่อ “เลนาเป” ในเวลานั้นมีคนประมาณ 5,000 คนอาศัยอยู่บนดินแดนนี้เป็นพัน ๆ ปี ก่อนที่ Giovanni da Verrazzano นักเดินเรือชาวอิตาลีค้นพบนิวยอร์กในปี 1524

ลักษณะของนิวยอร์กที่แตกต่างจากเมืองอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกามีหลายสิ่งให้ดู เริ่มต้นจากระบบขนส่งที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างของประชากรในปี 2548 มีประมาณ 170 ภาษาที่ใช้ในเมืองนี้

และ 36% ของประชากรไม่ได้เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา ระบบรถไฟใต้ดินนครนิวยอร์กให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงรวมถึงการจราจรและผู้คนที่วุ่นวายตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีคำอุปมาสำหรับนิวยอร์กว่า “เมืองที่ไม่เคยหลับใหล” ในเวลาเดียวกันเมืองก็มีชื่อเล่นอื่น ๆ เช่น “Gotham” และ “Big Apple”

นิวยอร์ก

นิวยอร์ก – NEWYORK

New York City, better known as New York City, is the largest city in the United States. Is the most prosperous city in the world

Is the capital of the world, considered the economic, financial, cultural and entertainment center of the world Is a city with skyscrapers, buildings that are very high for a period of 150 years and is also the location of the UN headquarters

Initially, New York was the home of a Native American named “Lenape”. At that time, around 5,000 people lived on this land for thousands of years before Italian navigator Giovanni da Verrazzano discovered New York in 1524.

The characteristics of New York that are different from other cities in the United States have many things to see. Starting from a transportation system with large networks, similarities and differences in population in 2005, there are about 170 languages ​​used in this city.

And 36% of the population is not born and raised in the United States The New York City subway system provides 24-hour service, including traffic and busy people at all times. So there is a metaphor for New York. “The city that never sleeps” at the same time, the city has other nicknames such as “Gotham” and “Big Apple”.

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การเดิน ทางรอบโลก

ขอบคุณสาระการเรียนรู้จาก : Google.com